മഹാകവി പത്മവിഭുഷൺ ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ് അനുശോചനം  19.2.2016 വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട്  8 മണിക്ക്  അബുദാബി മലയാളീ സമാജത്തിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു.